Tytuł artykułu: Analiza porównawcza rozwiązań strukturalno-materiałowych przegród poziomych w budownictwie jednorodzinnym

Autorzy: RUTKOWSKA, G., LIPIŃSKI, P.

Słowa kluczowe: przegrody poziome, rozwiązania strukturalno-materiałowe, dom jednorodzinny

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę porównawczą rozwiązań strukturalnomateriałowych przegród poziomych w budownictwie jednorodzinnym. Przedmiotem badań terenowych były współczesne budynki mieszkalne, zlokalizowane w powiecie kętrzyńskim. Na podstawie 9 budynków przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne i możliwe do zastosowania materiały oraz sposób wykonania przegród poszczególnych rodzajów stropu. Dla każdej konstrukcji stropu obliczono współczynnik przenikania ciepła.

Cytowanie w stylu APA: Rutkowska, G. & Lipiński, P. (2009). Analiza porównawcza rozwiązań strukturalno-materiałowych przegród poziomych w budownictwie jednorodzinnym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (3), 47-55.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rutkowska & Lipiński, 2009), następne powołania: (Rutkowska & Lipiński, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Rutkowska, Gabriela, Przemysław Lipiński. "Analiza porównawcza rozwiązań strukturalno-materiałowych przegród poziomych w budownictwie jednorodzinnym." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 45 ser., vol. 18, nr 3, (2009): 47-55.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rutkowska, & Lipiński 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rutkowska_Lipiński_2009_PNIKS, author={Rutkowska, Gabriela and Lipiński, Przemysław}, title={Analiza porównawcza rozwiązań strukturalno-materiałowych przegród poziomych w budownictwie jednorodzinnym.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN45/A5/art5.pdf}, year={2009}, volume={18 (3)}, number={45}, pages={47-55}}

Pełny tekst PDF


Go Back